vergelijk rechtsbijstandverzekering

Wat Kost Een Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeproblemen. Iedereen kan onverwachtbetrokken raken bij een conflict. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

De maandprijs varieert grofweg tussen 100euro per kalenderjaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte dekking tot ca. 300 euro per12 maanden voor eenveelomvattende gezinsrechtsbijstandverzekering.

Bij de meesterechtsbijstandverzekeraars kunt u via hun websiteaan de hand van uw gezinssamenstelling en gewenstebescherming zelf berekenen hoe veel kosten u moetbetalen. Ook kunt u op een aantal websitesdiverse rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenmet elkaar vergelijken.

De voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringheeft ten opzichte van andere juridische adviseurs enkelevoor- en nadelen. Ga voor uzelf goed na welke van onderstaande punten voor uwpersoonlijke situatie belangrijk zijnvoorafgaand u besluit om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle betaling in het geval vanproblemen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in devoorwaarden van de polis van een rechtsbijstandverzekering.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijksemaandpremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top