sim only met nummerbehoud

Sim Only Onbeperkt Bellen Vergelijken

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enuitstekende service.

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleproviders na één kalenderjaar voorgeschreven om gratis de simlock eraf te halen. Binnen het eerstetwaalf maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Ook als jeop een later moment je mobieltje wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije telefoon te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden geboden doorverschillendetelecomproviders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele providers,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkaanbieder heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Dit land kent 4 netwerkproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich erg veel op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Onbeperkt bellen zonder vast contract

Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een per maand opzegbaar Sim Only abonnement met onbeperkt bellen. Dan kun je onbeperkt bellen voor een vast bedrag per maand en heb je alle vrijheid om zonder extra kosten te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. aldus kun je immer profiteren van de voordeligste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije simpele mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het goedkopere is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is meestal sufficient om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens mobiel bellen bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en easy bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt tevens naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobiele telefoons, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestalook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummeruiteindelijk naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is ookfunctioneel als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobieltje pluscontract verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige aanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphonecontract bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde provider je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll to top