vodafone sim only

Sim Only Abonnement Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract afsluiten. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only?

Loopt de periode van jecontract van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje , dan is hetgewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Overstappen naar een Sim Only abonnement isdaarom een goede manier om je maandelijkse uitgaven voor een Mobiel abonnement aanzienlijk teverlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoud van de service (dearsenaaldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor Stel dat jeimmers een nieuwetoestel nodig hebt, dan kun je zelf een losse telefoon kiezen en aanschaffen.Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1 keer moetbetalen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de eenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driegebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt doordiversetelecomaanbieders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk aanbiedersen virtuele providers,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerktelecomprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In de meestegevallen bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Nederland kent 4 netwerktelecomproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk provider.MVNO’s richten zich erg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inons land:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

De 5pre’s van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis aanzienlijk goedkoper dan een soortgelijk abonnementmet smartphone. Bij een contract met een nieuwetoestel ontvang je over het algemeen kortingen op de nieuwe telefoon, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de provider het toestelook terugverdienen. Je kunt daarom over het algemeen kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse mobiele telefoon bijdrage,hierdoor valt het contract immer duurderuit. Omdat er bij een Sim Only contractgeen nieuw toestel zit, krijg je van de aanbiedereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde contract in combinatie met een smartphone. Je huidige toestelmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij houdt in dat je smartphone simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope providers kunnentot 80% goedkoper uitvallen dan eensmartphoneabonnement met mobieltje. Dat scheelt nogal.
 2. Maandelijks opzegbaar:Wie een abonnement afsluit met mobiele telefoon , kan daar zo 2jaar aan vastzitten. Een Sim Only abonnement iselke maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het vinden van een Sim Onlycontract heb je gegokt hoeveel je per maand belt en smst. in feite weet je het niet zo goed. Dat geeft volledigniet. Zat je er volledig naast? Dan kun je het Sim Only contract iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete mobieltje : Wie een Sim Only contract afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere toestel die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobiele telefoons,maar je mag uit honderden telefoons je favoriet kiezen.
 5. Je oude telefoon magblijven: misschien doet je oudetoestel het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only abonnementhelemaal geen smartphone aan teschaffen. Je oude smartphone hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft ook niet. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de provider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Welk telecomabonnement het goedkopere bij jou past hangt af van diverse eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je telefoon? Vind je het cruciaal dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je nodig hebt en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

  Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

  Er bestaan providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en easy bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt tevens naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

  Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

  De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met vaakook nieuwe actie)tarieven.

  Stap je over vanaanbieder, dan wil jeuiteraard wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummeruiteindelijk naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

  Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

  Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

  Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

  Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eenabonnement inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 kalenderjaar. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

  Stel dat je toch een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1keer moet betalen.

  Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

  Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlyprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop debekomen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt acuut gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll to top