vergelijk rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Wonen

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Ondermeer als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering Wonen: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering word jegeholpen door advocaten die in dienst zijn vanje rechtsbijstandverzekeraar. Het is niet gek dat je pas denkt aan hetafsluiten van een rechtsbijstandverzekeringals je daadwerkelijk hulp en advies nodig hebt. Immers kun je je verzekering niet altijdmeteen gebruiken. De verzekering geldt namelijk niet voor situatiesdie je ziet aankomen. Soms krijg je wel korting op rechtsbijstand als jeonmiddellijk hulp of advies nodig hebt.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Sommige mensen dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn tevens organisaties die hun leden hulp bieden bijbepaalde problemen, zoalsANWB en de vakbond.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle vergoeding in het geval vangeschillen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het soms wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Het kan verkerendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen geschillen verwachten en uw maandelijksepremieprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top