rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Wat Is Dat

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een probleem. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering annuleren

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het eerstejaar dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van 1maand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de polisvoorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Wat een rechtsbijstandverzekeringkost hangt af van de dekking dieje kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie.Ernaast is de kosten afhankelijk vanje gezinssamenstelling. Als je geen partner hebt is een rechtsbijstandverzekering voordeliger dan wanneer je onder meer inwonende kinderen hebt.Enkele verzekeraarshebben een eigen risico. Je betaalt dan minder kosten permaand, maar je krijgt bij rechtshulp een lager bedragbetaald omdat dit eigen risico er eerst vanafwordt getrokken.

Pluspunten van de rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is efficiënt terugverdiend als u deze maandprijs vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De dekking geldt niet alleen vooruzelf, maar tevens voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door zekere modules wel ofjuist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische onkosten komt te staan.

    Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

    Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deverzekeringnemer ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtuitbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt vergoed tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll to top