das rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Wachttijd

Een juridisch conflict kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltnatuurlijk niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksepremie.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringafsluiten dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opverkeersaansprakelijkheid.Met onze vergelijker kunt ueasy aangeven welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meest voordelige verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij deze website is heelsimpel. Je hoeft maar een paar gegevens in te vullen en je ziet terstond welke rechtsbijstandverzekeringhet voordeligste bij jou past. Als je wilt,kun je ook de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is danook geen overtollige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de kenmerken van de verzekering vandie op onze website worden getoond.

Deskundige juridisch advies probleemloos over de kosten

Een juridisch conflict kan in hetdagelijks leven in verscheidene gevallenontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als eersteverzekeraar een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke dekking u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de bescherming die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De pre’s van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

  • modules zijn los van elkaar af te sluiten
  • het hele gezin is meeverzekerd
  • geen nietminder dan claimbedrag
  • verstandig kiezen is geldbesparen.

    Wat is een rechtsbijstandverzekering?

    Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n situatie zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In bepaaldesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden deonkosten daarvan betaald.

    Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischegeschillen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat depremieprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessanteerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll to top