rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Scheiding

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentbeëindigen. Andere kun je pas na het eerste12 maanden dagelijksbeëindigen met een opzegtermijn van éénmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de polisvoorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij deze website kun jeverschillende rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je maandelijks betaalt voor de verzekering die hetvoordeligste bij je past.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Niet alle consumenten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijspecifieke problemen, zoalsVereniging Eigen Huis en vakbonden.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deconsument ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtuitbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt betaald tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll to top