das rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Consumentenbond

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeproblemen. Iedereen kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Een aantal rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentannuleren. Andere kun je pas na het eerstetwaalf maanden dagelijksafzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij deze website kun jeverschillende rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je elkemaand betaalt voor de verzekering die hetvoordeligste bij je past.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Een aantal consumenten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijexpliciete problemen, zoalsConsumentenbond en vakbonden.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtuitbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt vergoed tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll to top