wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Betekenis

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringafsluiten dan doet u er goed aan eerst deaanbieders te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opwerk- en vermogensconflicten.Met onze vergelijker kunt usimpel kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de goedkoopste verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij hier is heelsimpel. Je hoeft maar eenaantal gegevens in te vullen en je ziet onverwijld welke rechtsbijstandverzekeringhet betere bij jou past. Als je wilt,kun je ook de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Voordelen van de rechtsbijstandverzekering

De jaarmaandprijs van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is in enkelestappen terugverdiend als u deze premie vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De dekking geldt niet alleen vooruzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door zekere modules wel ofjuist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische kosten komt te staan.

    Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

    Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deverzekeringnemer ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf tebetalen. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll to top