wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten Tijdens Conflict

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfhebt. Het kan immer voorkomen dat u in een juridischprobleem betrokken raakt. Veel consumentenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kanefficiënten simpel in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop hier.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat doe je makkelijkvia ons. Stel je voor: je komt in een geval waarin je rechtsbijstandnodig hebt. Dan is het fijn als je hiervoor goed verzekerd bent.Rechtsbijstand zonder verzekering is namelijk duur. En elke rechtsbijstandverzekeraar heeft weer andere dekkingenen hanteert andere premies. De rechtsbijstandverzekeringvergelijken is daarom verstandig. Hoe kun je rechtsbijstand vergelijken? Jevult eerst in de vergelijker je persoonsgegevens in. Dan geef je aan welke dekkingje wenst te hebben. Wij laten je dan de rechtsbijstandverzekeringenzien met onze scherpste deals die hetbeste bij jou passen.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer de helft van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een probleem.

Een probleem kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een geschil na eenongeluk, een conflict bij de overname van een koopwoning,een conflict op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een premie die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge kosten als het tot een geschil zou komen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossenproblemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top