premie opstalverzekering woonhuis

Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel gemakkelijk. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je kosten kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het bestebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door ondermeer brand, bliksem of storm. Bij ons kunje makkelijk je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste kopen en moet je een opstalverzekering afsluiten? Oponze website kun je simpel de opstalverzekering vergelijken op prijsen dekking. Zo vind jij in enkele stappen ensnelen simpel een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul ook je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de keuze om tevensde inboedelverzekering ook meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij jouw huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je jouw opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je huis heeft, of je huis beveiligdis, wat de oppervlakte van je woning is én wat het bouw12maanden van je woning is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je gegevens in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de klassevan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal ingevoerd?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op bescherming en prijs.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelefficiënten simpel de beste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je subiet de 3 beste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens linearecta online kunt afsluiten. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt zekerook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook meteen de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op een website,snel toch?

Woonverzekering annuleren bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je in de regel je huis in dit land. Je kunt danzeker ook de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit geval geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenafzeggen per de dag dat je jouwuitschrijft uit dit land. Verkoop je jouwhuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je jouw huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De simpelstemanier om de herbouwwaarde te berekenen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typehuis, de klasse van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeraarsverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis vanbelang. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet jouw verzekeringsmaatschappijvoor welk bedrag je opstal verzekerd moet worden. Mede aan dehand van de herbouwwaarde van je opstal wordt de maandprijs voorde opstalverzekering berekend. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En daardoor ben jezelfs verzekerd tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en bijvoorbeeld een rieten dak? In specialegevallen is het goed om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis belangrijk. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde manier te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet je verzekeringsmaatschappij voor welkbedrag je opstal gedekt moet worden. Met behulp van van de herbouwwaarde van je opstal wordt depremie voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je onderverzekerd bent. Enhierdoor ben je zelfs verzekerd tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en bijvoorbeeldeen rieten dak? In speciale gevallen is het goedom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering aan gaan

Bij ons kun jeeasy en in enkelestappen een opstalverzekeringafsluiten.Vergis je niet: een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekeringgenoemd. Vul je je gegevens in in de vergelijker en wij laten zien watvoor jou de voordeligste enmeest goedkope opstalverzekering is. Een opstalverzekeringvinden is zo gebeurd. Heb je al een opstalverzekering? Dan dien je die zelf op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet verzekerd bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere woning} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll to top