sim only vodafone

Mobiel Sim Only Vergelijken

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debeste providers enhandige service.

Waarom Sim Only vergelijken?

Op het moment dat u nog tevreden bent over uwhuidige mobiele telefoon kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only abonnementaf te sluiten. Bij ons kunt u easy Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk vanbelang Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract gegevens over:

  • Wat deabonnementskostprijs per maandis.
  • Wat de totale korting op uwcontract is.
  • Wat de totale abonnementsprijsper maand is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de premie is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keusis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? vanzelfsprekendkunt u het ook allemaal kiezen, dat is volledigaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het cruciaal dat u met eenaantal dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u per maand nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u elke maand nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan mobiel internet u elke maandverbruikt.

Wanneer u uw mobieletelefoon gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er immer wel eentje die bij upast.

De verscheidene simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde zonder extra kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verscheidenesoorten: je hebt eensimpelesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is degewonesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben inde regel een micro simkaart nodig. Destandaardsimkaart wordt telkens minder gebruikt in smartphones.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor je mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jeoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling dekeuze voor een bepaald soortsimkaart.

Waarom is een Sim Only abonnementeen voordeligere keus?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het niet willen van detelefoon. Bij eengewonetelefoonabonnement betaal je je jaarlijkseabonnementskosten in twee delen.Een deel voor de belminuten en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jesmartphone bepalendat je na de duur van je contract jesmartphone helemaal hebtbetaald. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24 maanden. Doordat je deze vastelasten bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de provider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk abonnement voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is waarschijnlijk sufficient om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens mobiel bellen bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: hetalgemeneformaat, micro sim en nano sim. Hetgewoneformaat werd met name vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenaanbieders hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste providers leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het contract zondermobiele telefoon kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de aanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeenook nieuwe lage tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jezeker wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (decollectiedata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of twee 12 maanden. Sinds kort kun je ook hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je immers een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénmaal moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je op zoek bent naar een Sim Only? Vindt hier demeest goedkope Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen ommakkelijk en eenvoudig het voordeligste Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement hierna af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement af tesluiten moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeelke maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je snel je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt ook opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeefficiënten simpel het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only abonnementaan gaan bij detelecomaanbieder.

Scroll naar boven