opstal en inboedelverzekering

Inboedelverzekering Opstalverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering dekt de schade als gevolg van onder meer vuur, diefstal en het weer. De beste inboedelverzekering vindt u door middel van onze overzichtelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en de daarbij horende gewone voorwaarden en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel ensimpel via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je in enkele stappen enmakkelijk de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenafsluiten.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de meest voordelige opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandeaanwijzingen vind je degoedkopere en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perwanneer de verzekering automatisch wordt verlengd.Tevens moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntannuleren.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment annulerenmet een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenordinaireeen duur van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eengeldigsheidsduur van vijf jaar).

Na een kalenderjaar kun jede verzekering elk moment annuleren, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven