inboedelverzekering fbto

Inboedelverzekering Fbto

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door onder andere vuur, inbraak en storm. De goedkoopste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze eenvoudige vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en de daarbij horende gewone voorwaarden en sluit de best passende verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneenvoudigen simpel via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzesite vind je eenvoudig ensimpel de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenafsluiten.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze suggestiesvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de voordeligste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandeaanwijzingen vind je devoordeligste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die duur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment beëindigenmet een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbengebruikelijkeeen looptijd van 1 jaar (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van 5 jaar).

Na een 12 maanden kun jede verzekering elk moment beëindigen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetbetere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll to top