ASR Autoverzekering

Hoeveel Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij heel veelautoverzekeraars kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden betaalt dewerkelijk geleden gebreken van de passagiersdie in je auto zatentijdens het schade. Tevens hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de autoverzekering. Die bescherming biedt tegen immateriëleen niet-lichamelijke schade na een ongeval. Meestal is dit een dekking maximaal een miljoen euro. Met een inzittendenverzekering zorg jeervoor dat je goede dekking hebt alser een ongevalis gebeurd.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een ingeluk, maar ondermeer tevens een geschil met jeautomonteur. Enerzijds kun je danrechtsbijstand krijgen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je hier autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco (tevens wel WA plusgenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nuook de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door bijvoorbeeld eenschade) wordt niet voor jebetaald.
  • All Risk.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt tevens alle schade aan jeeigen auto betaald.

De keuze voor debescherming hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je op onze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste optie kuntmaken. Hier is meer te zien: hoeveel kost een autoverzekering

Scroll to top