goedkope rechtsbijstandverzekering

Heb Ik Rechtsbijstandverzekering

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Een aantal rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het eerste12 maanden dagelijksafzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaardenvan de polis.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Wat een rechtsbijstandverzekeringkost is afhankelijk van de bescherming dieje kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie.Ernaast is de kosten afhankelijk vanje gezinssamenstelling. Als je geen partner hebt is een rechtsbijstandverzekering goedkoper dan wanneer je bijvoorbeeld inwonende kinderen hebt.Enkele verzekeringsmaatschappijenhebben een eigen risico. Je betaalt dan minder premie permaand, maar je krijgt bij rechtshulp een lager bedraguitgekeerd omdat dit eigen risico er eerst vanafwordt getrokken.

Pluspunten van de rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is efficiënt terugverdiend als u deze maandprijs vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De bescherming geldt niet alleen vooruzelf, maar tevens voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door bepaalde modules wel ofjuist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische kosten komt te staan.

    Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

    Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële vergoeding in het geval vanproblemen, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in depolisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering.

    Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top