goede rechtsbijstandverzekering

Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Wat is rechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridische conflicten. Een ieder kan onverwacht betrokken raken bij een probleem. Dan biedt de rechtsbijstandverzekering gelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een probleem bij kopen of huren, of bijvoorbeeld een geschil met je interneprovider.

Inkomen: bijvoorbeeld een (dreigend) ontslag of een ander probleem met je werkgever. Over het algemeen valt hier tevens een geschil met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voor conflicten over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een probleem rond het huren of kopen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je ook gedekt voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: voor geschillen die ontstaan waarbij jij als fietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde polisvoorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de kosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Ernaast krijgt de advocaat een betaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet meteen nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een dekking die is opgebouwd uit diverse door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulp bij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroep op deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank of alchohol.

Inkomen

Problemen rond uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden gedekt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als ondernemer moet u in de regel een aparte verzekering vinden.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren een wachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van de polis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor reeds lopende conflicten.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt geen financiële betaling in het geval van geschillen, maar levert in principe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het af en toe wat moeilijk om te bepalen hoe het eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering werkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij het afsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uw verzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uw eigen risico en is gebonden aan van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als u geen conflicten verwachten en uw maandelijkse prijs voor de premie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uw maandelijkse premie.