online autoverzekering

Goedkope Autoverzekering 18 Jaar

Door te vergelijken op onze website vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de verzekering van je autobeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal je autoverzekering in de meeste gevallen binnen een maand stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenstijging van de premiedoorvoert of de voorwaarden heeft aangepast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende autoverzekering voor jesituatie te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel makkelijk: na het invullen van slechts vier vragen zie jeacuut wat voor jou de driebetereovereenkomsten zijn. Degoedkopere autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de aanbieding vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleoverige autoverzekeringen overwegen. Of er eenpaar naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte op de website bekijken ofonmiddellijk een autoverzekering aan gaan op de websitevan de autoverzekeraar. Zo gemakkelijk is je autoverzekeringte vergelijken op hier.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en deaanbieder waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen uitbetaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed, maar niet in alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer iemand een gloednieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering 18 jaar

Scroll to top