Gas En Licht

Gas En Elektriciteit

De energievergelijker berekent de voordeligste premie voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de prijs voor stroom en gas apart en kan op deze wijze het voordeligste overeenkomst aanbieden. De prijs voor licht wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, kosten voor levering, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten op te tellen, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze wijze kunt u exact uw verwachte kosten per jaar en prijzen per kWh terugvinden. De gaskosten worden samengesteld door de kosten voor gas, belastingen, kosten voor levering, kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze manier kunt u precies de de kosten op jaarbasis herleiden en de lasten per kWh licht of per kubieke meter gas.

Energie vergelijken is dé wijze om devoordeligsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeningbesparen!

Pre’s van overstappen

  • Honderden euro’s uitsparen
  • Overstappen is helemaalgratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van goede deals

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je tijdens het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar tevens oponder andere beoordeling, duurzaamheid,duur en type contract. Je kunt duskiezen voor de meest goedkopeenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deaanbieder met de voordeligstebeoordeling.

100% onafhankelijk energieprijzen vergelijken

Energieprijzen in onze energievergelijker zijnimmer actueel en komen 100% onafhankelijk tot stand.Leveranciers hebben geen stantepede of in linea recta belang in ons. Voor ons maakt het niet uit of jeoverstapt naar leverancier A of B. Wij ontvangenvan elke leverancier een vergoeding van gelijke hoogtena een overstap.

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij teallen tijde rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Tevens ben je dan de eventuelewelkomstkorting kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal verwerven hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energieovereenkomst binnen 2maanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energiecontractgaat dan in op het moment dat je huidige contract afloopt.

Stap over naar de meest voordelige energieleverancier

Gebruik onze energievergelijker om degoedkoopsteenergiemaatschappij te vinden. Filter op energiesoort of contractof zelfs alleen op energie in plaats van energie en gas. Het is allemaal mogelijk wanneer u begint met energievergelijken. U kunt zo efficiënt eenmogelijkheid zijn waar het de energieprijzen aangaat maar ook op hetfeit of het energiebedrijf u groene stroom kan leveren. Het filterenscheelt u een hoop uitzoeken waardoor het energievergelijken een stuk makkelijker wordt. Er zijn consumenten dieliever gaan voor een variabel tarief en niet willen vastzitten aan eenlangdurig energiecontract. De andere consument prefereert gebruikelijkgrijze stroom zonder poespas.

Ieder jaar overstappen naar demeest voordelige energieleverancier

Stel u zit al jaren bij dezelfde energieleverancier, danbent u dus al tien keer of minstens vijf keer demeest voordelige energie aanbiedingmisgelopen. compleet niet nodig want verandering van spijsdoet eten, en veranderen naar de meestvoordelige energieleverancier doetuitsparen. Geldbesparen op uw toch ook al dure energiekosten dus. Het energieverbruik is van betekenis bij het maken van eengoede energievergelijking. Op die wijze kun je tot op de centnauwkeurig berekenen hoeveel u kwijt bent. Zorg dus eerst dat u uw exacteverbruik weet. Zonder de juiste gegevens maakt de energievergelijker eenschatting van de energieprijzen. En op die manier weet u niet hoeveel unu echt moet betalen. gas en licht bestaan uit de kosten per eenheid, energiebelastingen, btw en netwerkkosten. Detarieven voor energie schelenontzettend per energieleverancier en ook uwwoonplaats kan effect hebben op demaandprijs. Enkele jaren bijdezelfde energieleverancierklant blijven is niet voordelig, om diereden is het belangrijk om regelmatig uw tarieven te vergelijken metandere aanbieders. Via onze websitevergelijkt u snel de prijzen van meerdan 15 gas- en stroomleveranciers.

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals wel eens eerder gezegd kunnen dekostprijzen voor stroom en gas per verzekeraarsvan gaslichtflink verschillen, ook moet u tevens letten op de vaste tarieven die de verzekeraarsvan gaslichtin rekening brengt. De zogenoemdevastrechtkosten, tevens wel administratieve kosten. Het isin enkele gevallen een optie dat een leveringsovereeenkomst bijvoorbeeld voordelig lijkt door degoedkopere energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder voordelig uit bent.Daarom kunt u via hierzelfstandig de all-in prijzenuitzoeken en vergelijken.

Bij het vergelijken van gasen stroom leveranciers kunt u onder andere kijken naar de volgende eigenschappen;

  1. Extra kosten – Dekosten voor het netwerk en vastrechtskosten kunnen verschillen per gas-en stroomleverancier, dezeextra onkosten kunnen flink in premieprijs schelen. Controleer om diereden zo goed als mogelijk wat degemiddelde maandprijs is bij uw geschatteverbruik! Dan weet u zeker dat u ondanks deze uitgavengoedkoper uit bent.
  2. Speciale acties – De energiemarkt is ergcompetitief, daarom hebbenbijna alle energieleverancierkortingen om consumenten tevinden. Profiteer van deze kortingsacties en scoor een voorniks tablet, een lager tariefvoor energie of een ander cadeautje!
  3. De overkomstduur – Energiecontracten lopenin de regel één, 3 ofvijf jaar, al zijn er Vandaag de dag ookovereenkomsten voor 2 of vier12 maanden. U kunt ook kiezenvoor een flexibel energiecontract, deze is elke maand opzegbaar!

Bekijk tevens wat anderen over een leverancier van gas en licht vinden! Op onze website kunt u een waarderingen lezen over uw leverancier. Zoals bij gas en elektriciteit.

Scroll to top