Welke Energie Vergelijkingssite

Gas Elektra

De energievergelijker berekent de laagste kostprijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de prijs voor elektriciteit en gas apart en kan op deze manier het goedkoopste overeenkomst aanbieden. De prijs voor elektriciteit wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, leveringskosten, de vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk op te tellen, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze manier kunt u exact uw verwachte kosten per jaar en prijzen per kilowattuur terugvinden. De gaskosten worden vastgesteld door de kosten voor gas, belastingen, leveringskosten, kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud op te tellen en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze manier kunt u exact de jaarkosten berekenen en de kosten per kWh stroom of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé wijze om degoedkoopsteenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld besparen!

Voordelen van overstappen

  • Honderden euro’s besparen
  • Overstappen is vollediggratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van goede deals

Energie vergelijken en overstappen kan meteen op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenverkrijgen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, indien datnodig is, het energieovereenkomst bij je huidige leverancier op. Jehebt te allen tijde 14 dagenwettelijke bedenktijd en lopende het overstapproces blijfje standaardaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

Overstappen is besparen

Wist je dat overstappen je een besparingkan opleveren van wel een paar honderd euro? Ben je sinds deliberalisering van de energiemarkt nog nooitovergestapt van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 400.

Welke energieleverancier hetvoordeligste bij jou past, hangt af vanje voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergieovereenkomst met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de geldigsheidsduur van jeovereenkomst dezelfde kostprijs voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Dekeus is aan jou!

Goedkope energie

Ben je op zoek naar goedkope energie? In onzeenergievergelijker komt het meestgoedkope energieovereenkomst immer bovenaante staan. Welk contract dit is, hangt af van je energieverbruik en het moment waarop je energievergelijkt. En vanzelfsprekend van deexclusieve kortingen die leveranciers aanbieden. Vergelijk energie en check watvoor jou de goedkoopsteenergiedeal is.

Besparen op deenergierekening. Voor veel consumenten omvat deze zin al hungoede voornemens voor het nieuwe twaalf maanden.Energiebewust leven is nog nooit zo van betekenis geweest.Ernaast wordt het leven ook continu duurder,waardoor we dolgraag willen geld overhouden op de maandelijkse lasten. Dat is niet te allen tijde evensimpel. Een nieuwe weg inslaan blijkt in de regel een enorme struikelblok voor de meestemensen te zijn. Plotseling veel minder energie verbruikenis over het algemeen niet mogelijk.mensen vervallen per slot vanrekening in hun oude gewoontes. Het is veel beter om je algemeneenergiebesparende aanwijzingen eigen te maken. Je hoeftniet in de kou te zitten of met de hand te wassen. Energiegeld besparen hoeft niet vervelend tezijn. Sterker nog: het is zelfs heel simpel,zeker als je er een gewoonte van maakt. Je kunt ookgeld overhouden door over te stappen van energiemaatschappij.Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten gedurende een langeperiode bij dezelfde leverancier blijven. Dan ben je echter een dief van jeeigen portemonnee. Overstappen loont. Hiermee kun je zelfs honderden euro’s per12 maanden besparen. Maar hoe pak je dit aan? Hoe moet ik energievergelijken?

Online efficiëntere energie dan zelf uitzoeken

Met onze energievergelijking kunt u binnen enkele minuten demeest goedkopeenergiemaatschappij vinden. Bent u nog nooit overgestapt, danheeft u hoogstwaarschijnlijk verouderde energieprijzen die vaak hoger zijn dan de actuele energieprijzen. U kunt dusuitsparen door te kiezen voor lagereenergieprijzen. Daarbij krijgt u bij een overstap tevens een zogenaamdewelkomstactie. Dit kan onder meer een actietarief zijnof een cashback korting. Als u elk kalenderjaar weer overstapt dan krijgt u continu weer een cashbackkorting. Met het gebruik van onze energievergelijking wordt uw queestemakkelijk. Zelf energie vergelijken is een tijdrovende klus. Daarom bieden wiju de mogelijkheid om op een snelle wijze demeest goedkope energie aanbiedingente vinden. Start met energie vergelijken en bekijk welke energiemaatschappijde meest goedkope is.

Online energievergelijking

Wanneer u bij de energievergelijking eengoede deal heeft gevonden kunt u dezesnel via de tool aan gaan op dewebsite van energieaanbieder. Na het afsluiten van uw nieuwecontract hoeft u alleen nog uw huidigemeterstand door te geven, de rest wordt allemaalvoor u geregeld.

Tarieven voor energiekunnen per leverancier van energieflink verschillen en dit kan opjaarbasis al snel honderden euro’s schelen. De kosten voor gas enstroom bestaan uit de verbruikskosten, energiebelastingen, btw en netwerkkosten. Detarieven voor energie verschillenontzettend per leverancier en tevens uwlocatie kan effect hebben op demaandprijs. Jarenlang bijdezelfde leverancierklant blijven is niet voordelig, daarom is het belangrijk om metregelmaat uw tarieven te vergelijken metandere leveranciers

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals wel eens eerder vermeld kunnen detarieven voor energie per leveranciersflink verschillen, daarnaast moet u ook letten op de vaste kosten die de gas- en stroomleveranciersdoorberekent aan haar klanten. De zogenoemdevastrechtkosten, tevens wel administratieve kosten. Het isin de regel mogelijk dat een overeenkomst bijvoorbeeld voordelig lijkt door devoordelige energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder voordelig uit bent.Daarom kunt u op onze websitesnel de all-in prijzenopzoeken en vergelijken.

Bij het vergelijken van gasen stroom leveranciers kunt u onder meer rekening houdenmet de volgende eigenschappen;

  1. Extra kosten – Dekosten voor het netwerk en vastrechtskosten kunnen differentiëren per leverancier van gas en licht, dezeextra onkosten kunnen flink in maandpremie bepalen. Bekijk om diereden immer wat degemiddelde maandprijs is bij uw geschatteverbruik! Dan weet u zeker dat u ondanks deze vaste kostenvoordeliger uit bent.
  2. Speciale acties – De energiemarkt is ergconcurrerend, daarom voerenbijna alle energieleverancierspeciale acties om klanten aan te trekken. Profiteer van deze acties en scoor een gratis tablet, een lager tarief of een ander presentje!
  3. De duur van hetcontract – Energiecontracten lopenover het algemeen 1, 3 of5 jaar, al zijn er tegenwoordig tevenscontracten voor twee of 4jaar. U kunt ook kiezenvoor een flexibel energiecontract, deze is elke maand opzegbaar!

Bekijk ook wat andere klanten over een gas- en stroomleverancier vinden! Op hier kunt u een beoordelingen lezen over uw energieleverancier. Zoals bij gas elektra.

Scroll to top