Gas En Licht

De Goedkoopste Energie

De energievergelijker berekent de goedkoopste kosten voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor licht en gas apart en kan op deze wijze het goedkoopste overeenkomst aanbieden. De kosten voor elektriciteit wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze manier kunt u exact uw geschatte jaarkosten en kosten per kWh terugvinden. De gaskosten worden gevormd door de gaskosten, belastingen, leveringskosten, kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze wijze kunt u precies de kosten per jaar herleiden en de prijs per kWh licht of per kubieke meter gas.

Energie vergelijken is dé manier om degoedkoopsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld besparen!

Voordelen van overstappen

  • Honderden euro’s geldoverhouden
  • Overstappen is vollediggratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je tijdens het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar tevens oponder andere beoordeling, duurzaamheid,duur en type contract. Je kunt duskiezen voor de meest voordeligeenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deaanbieder met de beterebeoordeling.

Actuele en onafhankelijke energievergelijker

Onze website is 1 van de grootste onafhankelijke energievergelijkers van Holland. Ga je energietarieven vergelijken op deze website? Dan ben je gedekt van een actueel overzicht. Alle energietarieven in onze energievergelijker worden namelijk dagelijks bijgewerkt m.b.v. enkele partners.

Iedere dag bekomen wij denieuwe tarieven rechtstreeks van de energieleverancier. Alsje via ons gaat energie vergelijken, dan kun je er dus zeker van zijn dat je debetereenergiemaatschappij vindt die bij je situatiepast. Bovendien zijn wij heel transparant in de opbouw van je energiecontract.Daarom kun je gedurende het energie vergelijken ookimmer zien uit hoe hoog de leveringskosten zijn, maarook de hoogte van de netwerkkosten, belasting en toeslagen. Zo kom jeachteraf niet voor verrassingen te staan.

Leveranciers vergelijken

Op onze website kun jeovereenkomsten van alleenergieaanbieders vergelijken. Wijgeven je een compleet overzicht van de markt. Met de meeste leveranciershebben wij een overeenkomst, waarmee we in de regel betere prijzen kunnen bieden. Tevens deenergieaanbieders waar we geenovereenkomst mee hebben, worden getoond in de energievergelijker. Zo heb je eeneerlijk overzicht.

Online goedkopere energie dan zelf uitzoeken

Met onze energievergelijking kunt u binnen enkele minuten degoedkoopsteenergieleverancier vinden. Bent u nog nooit overgestapt, danheeft u hoogstin het algemeen verouderde energieprijzen die meestal hoger zijn dan de actuele energieprijzen. U kunt dusuitsparen door te kiezen voor lagereenergieprijzen. Daarbij krijgt u bij een overstap ook een zogenaamdewelkomstactie. Dit kan bijvoorbeeld een actietarief zijnof een cashback korting. Als u elk 12 maanden weer overstapt dan krijgt u telkens weer een cashbackkorting. Met het gebruik van onze energievergelijking wordt uw zoektochtmakkelijk. Zelf energie vergelijken is een tijdrovende klus. Daarom bieden wiju de mogelijkheid om op een snelle manier demeest goedkope energie aanbiedingente vinden. Start met energie vergelijken en bekijk welke energiemaatschappijde voordeligste is.

Hoe werkt de energievergelijker

Vul uw postcode en uw verbruik in. De energievergelijkerlaat u ogenblikkelijk zien welke energiebedrijven erallemaal in uw regio energie verkopen, voor welke kostenen welke momenteel de meestgoedkope is. Met behulp van de filteropties kunt u de energievergelijkerverfijnen naar uw eigen wensen. Bekijk onverwijld welk energiecontract het voordeligstepast bij uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Omdat veelleveranciers met elkaar concurreren profiteert u van exclusieve actie enaanbiedingen waardoor u veel meer kan geld besparen. Huishoudens met een verbruik van 3500 kWh en 1800 m3besparen gemiddeld 450 euro. Tel uituw winst! gas en licht bestaan uit de kosten voorverbruik, energiebelastingen, btw en vastrechtkosten. Detarieven voor energie verschillenenorm per energieleverancier en ook uwlocatie kan effect hebben op deprijs. Enkele jaren bijdezelfde leverancierblijven is niet voordelig, om diereden is het important om metregelmaat uw kosten te vergelijken metandere aanbieders. Via deze websitevergelijkt u simpel de kosten van meerdan 15 leveranciers.

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals wel eens eerder gezegd kunnen dekostprijzen voor stroom en gas per gas- en stroomleveranciersflink verschillen, daarnaast moet u ook rekeninghouden met de vaste tarieven die de energiebedrijvendoorberekent aan haar klanten. De zogenoemdevastrechtkosten, tevens wel administratieve kosten. Het isin enkele gevallen mogelijk dat een contract zumbeispiel voordelig lijkt door delage energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder goedkoop uit bent.Daarom kunt u op deze websitesimpel de all-in prijzenopzoeken en vergelijken.

Bij het vergelijken van energieleveranciers kunt u onder andere letten op de volgende eigenschappen;

  1. Kosten voor energie – Hierbijkunt u rekening houden met de stroomkosten per kWhen de gaskosten per m3. Het is tevens relevantom te bekijken of het een vast of variabeltarief is. Bij een vast tariefbetaalt u de volledige periode hetzelfdetarief, een variabel tarief kan elke maand anders zijn.
  2. Speciale acties – De energiemarkt is ergconcurrerend, om die reden gebruikenveel leverancier van gas en lichtkortingen om klanten tevinden. Profiteer van deze acties en scoor een kosteloos tablet, een lager energietarief of een ander cadeautje!
  3. De overkomstduur – Energiecontracten lopennormaal gesproken 1, drie of5 jaar, al zijn er op het moment tevensovereenkomsten voor twee of 412 maanden. U kunt ook gaanvoor een flexibel energiecontract, deze is elke 30 dagen op te zeggen!

Controleer tevens wat andere klanten over een leverancier van gas en licht vertellen! Op hier kunt u een reviews lezen over uw leverancier. Zoals bij de goedkoopste energie.

Scroll to top