goedkope autoverzekering

Autoverzekering Zakelijk Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de autoverzekeringbeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering meestal binnen een maand stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenstijging van de premieinvoert of de gebruikelijkevoorwaarden vernieuwt,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn opzeggen.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een ingeluk, maar bijvoorbeeld tevens een conflict met jeautomonteur. Aan de ene kant kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer iemand een gloednieuweauto heeft gekocht. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: autoverzekering zakelijk vergelijken

Scroll to top