goedkope autoverzekering

Autoverzekering Kosten

Door te vergelijken op onze website vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij bijna alleautoverzekeraars kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt dekking voor echtgeleden letselgebreken en/of schade aan bagageof persoonlijke eigendommen van deberijder en ;eventuelemetgezellen als gevolg van eenaanrijding met je auto. De hoogte van devergoeding die je krijgt, hangt af van de opgelopenschade en is doorgaans maximaal 1 miljoen euro. Hoe hoog demaximale vergoeding uiteindelijkwordt, kun je teruglezen in de voorwaarden van jeverzekering van de verzekeraarvan jouw auto.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert degoedkoopste verzekering voor je auto voor jouwsituatie te vinden zonder dat je er zelf veel ergernisaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jesubiet wat voor jou de 3voordeligstedeals zijn. Debeste autoverzekering kun je via hier aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de site vande verzekeringsmaatschappij.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleoverige verzekeringen voor je auto bekijken. Of er eenpaar naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte online bekijken ofacuut een verzekering voor je auto vinden op de sitevan de verzekeraar. Zo snel is je autoverzekeringte vergelijken op onze website.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je hier autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de goedkoopste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA Plus (tevens wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door onder andere eenaanrijding) wordt niet vergoed.
  • All Risk.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto betaald.

De keuzemogelijkheid voor dedekking hangt af van het bouwkalenderjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je op onze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keus kuntmaken. Hier is meer te zien: autoverzekering kosten

Scroll to top