Wat Kost Een Aansprakelijkheidsverzekering

Asr Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voorafgaand je begint met asr aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat aan gaan.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij asr aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of je vrouw aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, houdt in niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je kat. ernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de onkosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten om de schade te dekken betalen. Het is niet vereist om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren. Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kunt bij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt vinden. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 per claim. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens de wet verantwoordelijk voor. Dat houdt in dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt ook iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de schade met eigen middelen betalen. Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan loopt de gebreken al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is het aan gaan van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een niet groot hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een WA verzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en sowieso geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die verzekerd is op je polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je zoon jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen betaling uitbetalen.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat situatie zal de WA verzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van de maandprijs en kan de kosten daarom ook anders uitvallen bij diverse verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Een lage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus immer de optie om het eigen risico af te kopen. Dat houdt in gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens gedekt van dat er in geen situatie bijkomende kosten zullen zijn in geval van een schadeclaim.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij ook de beslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest eenvoudige methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor asr aansprakelijkheidsverzekering vinden.