zorgverzekering vergelijken 2

Anderzorg Premie

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten vooracuut noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde vergoeding?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitgekeerdkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge kosten zijn).

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jelinearecta de goedkoopste zorgverzekering voor ,opjou situatie aangepast. En dat wil jij tochook ook? Want zeg nou zelf; het is immersfijn om maandelijks wat inkomen over te houdenvoor leuke uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze snel verdiend. Leessnel verder om te weten hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jeeenvoudig allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je wensen debetere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In Nederland is iedereen gebodeneen basisverzekering af te sluiten. in de regel is het tevens handigom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorg12maanden zul je wellicht anderewensen hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkirritant, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll to top