sim only abonnement

Abonnement Sim Only Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuze. Bij Belsimpel vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer smartphone , dan is hetgewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voormensen die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieltje heeft kunt u in de regelgebruikelijkgebruik maken van internet op welk moment er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk contract en welketelecomprovider hetbeste bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de ordinaireSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3gebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart krijgt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je gelijk zietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een contractmet smartphone. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan ook zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure smartphones hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je permaand moet betalen voor het SimOnly abonnement.telefoon zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder mobieltje voor jou het goedkopere is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is denken wij sufficient om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestesmartphones simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudeprovider kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de toestel ook simlock vrijkunnen maken.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Anno nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een standaard abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je alleeneen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobiele telefoon , bespaar je veel overtollige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘gratis mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en bijgevolg houd je relatief lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenoverbodige onkosten te geldoverhouden, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Voor wie is Sim Only geschikt?

Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor iedereen die goedkoper wil bellenen nog een prima apparaat heeft, of het geen probleem vind om los eentoestel aan te schaffen. gewoonlijk is het goedkoper om eenlosse mobiel aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ toestel metcontract bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je toestel gebruikt, eris voor een ieder een passend abonnement te vinden. Op hetmoment zien wij verder ook datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomaanbieder zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement is afhankelijk van je telecomaanbieder. Eenaantal providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone abonnement kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst eindigt bij jeaanbieder en sluitonverwijld een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jesmartphonecontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll to top