Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij of je vriendin verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor gebreken aangericht door je kat. Ook ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is niet verplicht voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of je vriendin iets doet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de materiële gebreken, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet te veel gedekt zijn en tevens niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is in de regel geen overbodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zit in de regel welbeschouwd wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieel geen effecten heeft. Een ongeval zit helaas in een klein hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kosten kunnen nogal efficiënt oplopen als het wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u dit perikel al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • De WA verzekering betaald letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als consument gebreken toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kinderen zit een ongeval in een niet groot hoekje. De onkosten voor het betalen van de schade kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en sowieso geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijk bent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook die van eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonende ouders en logés. Er zijn maar een aantal situaties die zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Want hiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen, onder meer voor een verbouwing of feest, zijn niet gedekt via de aansprakelijkheidsverzekering. Maar ook het jachtbedreiging en gebreken bij riskante sporten is uitgesloten. gebreken die je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering kost een aantal euro per maand. De exacte onkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen afsluit of dat je tevens je partner en/of kinderen meeverzekert.

Met een WA verzekering bent u gedekt wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk immer de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van invloed zullen zijn op de hoogte van de kosten en kan de premie daarom ook anders uitvallen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens verzekerd van dat er in geen geval bijkomende kosten zullen zijn in geval van een schade.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij ook de keuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest alledaagse methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.